ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU TICHETELE DE GRADINITA

LEGEA NR 248/2015

  • Cerere si declaratie tip
  • Adeverinta de la ANAF
  • Adeverinta de salariat
  • Copii dupa actele de identitate ale membrilor familiei
  • Adeverinta de la Registrul Agricol
  • Adeverinta de la gradinita la care este inscris copilul
PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE ACEST DREPT, VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SA DEPASEASCA 284 LEI  IAR COPILUL TERBUIE SA FRCVENTEZE GRADINITA.

Cerere Tichet Gradinita