H.C.L. sedinta din 26.09.2019

H.C.L. adoptate in sedinta C.L din 25.07.2019

H.C.L. adoptate in sedinta C.L din 27.06.2019

H.C.L adoptate in sedinta C.L din 30.05.2019

H.C.L adoptate in sedinta C.L din 18.04.2019

Hotarari Sedinta Consiliul Local Ion Neculce 28.03.2019

H.C.L. aprobate in sedinta C.L din 28.02.2019

H.C.L. sedinta din 09.01.2019

H.C.L sedinta din 20.12.2018

H.C.L. sedinta din 22.11.2018

H.C.L. sedinta din 31.10.2018

H.C.L. sedinta din 01.10.2018

H.C.L. sedinta din 24.09.2018

H.C.L sedinta din 09.08.2018

H.C.L sedinta din 12.09.2018

H.C.L sedinta din 26.07.2018

H.C.L. sedinta din 04.07.2018

H.C.L. sedinta din 14.06.2018

H.C.L sedinta din data de 19.05.2018

H.C.L sedinta din 29.03.2018

HOTARAREA NR. 1 din 5.01.2017

HOTARAREA NR. 2 din 5.01.2017

HOTARAREA NR. 3 din 5.01.2017

HOTARAREA NR. 4 din 5.01.2017

HOTARAREA NR. 5 din 5.01.2017

HOTARAREA NR. 6 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 7 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 8 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 9 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 10 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 11 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 12 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 13 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 14 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 15 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 16 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 17 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 18 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 19 din 26.01.2017

HOTARAREA NR. 20 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 21 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 22 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 23 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 24 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 25 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 26 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 27 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 28 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 29 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 30 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 31 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 32 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 33 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 34 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 35 din 16.02.2017

HOTARAREA NR. 36 din 28.02.2017

HOTARAREA NR. 37 din 28.02.2017

HOTARAREA NR. 38 din 28.02.2017

HOTARAREA NR. 39 din 28.02.2017

HOTARAREA NR. 40 din 28.02.2017

HOTARAREA NR. 41 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 42 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 43 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 44 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 45 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 46 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 47 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 48 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 49 din 17.03.2017

HOTARAREA NR. 50 din 30.03.2017

HOTARAREA NR. 51 din 30.03.2017

HOTARAREA NR. 52 din 30.03.2017 privind aprobarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu al comunei Ion Neculce în anul 2016

HOTARAREA NR. 53 din 30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce, pe anul 2017

HOTARAREA NR. 54 din 30.03.2017 privind aprobarea participării Comunei Ion Neculce la Festivalul Baloanelor cu Aer Cald din Moldova – MAGIA BALOANELOR

HOTARAREA NR. 55 din 30.03.2017 privind cererea de acordare de facilități fiscale de scutire și reducere la plata impozitului pe clădiri și terenuri în comuna Ion Neculce, a doamnei Avasiloaie Elena

HOTARAREA NR. 56 din 30.03.2017 privind acordarea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Neculce și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice teritoriale

HOTARAREA NR. 57 din 30.03.2017 privind stabilirea indeminizației de dispozitiv lunară în cuantum de 25% la salariul de bază și sporul de confidențialitate în cuantum lunar de 15%

HOTARAREA NR. 58 din 27.04.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 27.04.2017

HOTARAREA NR. 59 din 27.04.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul I anul 2017

HOTARAREA NR. 60 din 27.04.2017 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce

HOTARAREA NR. 61 din 27.04.2017 privind aprobarea taxelor de pășunat în anul 2017 pentru pășunea aflată în proprietatea privată a comunei Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 62 din 27.04.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, care solicită serviciul de salubrizare pe raza comunei Ion Neculce, județul Iași, pentru anul 2017 și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice care solicită serviciul de salubrizare în comuna Ion Neculce

HOTARAREA NR. 63 din 27.04.2017 privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare

HOTARAREA NR. 64 din 27.04.2017 privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafață de 48.980 mp, având numărul cadastral 61255-61268, 61243-61254, 61236-61242, 61234-61235, 61332-61339, în vederea înscrierii în cartea funciară a comunei Ion Neculce, situat în satele Buznea și Gănești, aparținând domeniului privat al comunei Ion Neculce, în 43 de loturi

HOTARAREA NR. 65 din 26.05.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 26.05.2017

HOTARAREA NR. 66 din 26.05.2017 privind înființarea unui Compartiment Juridic format din una funcție contractuală de execuție pe perioadă nedeterminată CONSILIER JURIDIC în aparatul propriu al Consiliului Local Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 67 din 26.05.2017 privind modificarea listei cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ion Neculce

HOTARAREA NR. 68 din 26.05.2017 privind modificarea tabloului cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile, stabilite prin art. 1 din H.C.L. nr. 58 din 24.11.2016

HOTARAREA NR. 69 din 26.05.2017 privind scoaterea obligațiilor fiscale din evidența curentă a unui număr de 100 (una sută) debitori care nu au venituri sau bunuri urmăribile și trecerea creanței în sumă de 58.456 lei într-o evidență separată

HOTARAREA NR. 70 din 26.05.2017 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentația de atribuire și concesionare prin licitație publică a suprafeței de 38.456 mp teren intravilan/extravilan sat Buznea, a suprafeței de 24.162 mp teren intravilan/extravilan sat Gănești, aflat în domeniul privat al comunei Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 71 din 26.05.2017 pentru revocarea H.C.L. nr. 56 din 30.03.2017 privind acordarea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Neculce și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice teritoriale și H.C.L. nr. 57 din 30.03.2017 privind stabilirea indeminizației de dispozitiv lunară în cuantum de 25% la salariul de bază și sporul de confidențialitate în cuantum lunar de 15%

HOTARAREA NR. 72 din 26.05.2017 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce

HOTARAREA NR. 73 din 13.06.2017 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARAREA NR. 74 din 13.06.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 13.06.2017

HOTARAREA NR. 75 din 13.06.2017 pentru revocarea H.C.L. nr. 56 din 30.03.2017 privind acordarea de suplimente salariale până la diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Neculce și salariul de bază prevăzut pentru funcțiile publice teritoriale și H.C.L. nr. 57 din 30.03.2017 privind stabilirea indeminizației de dispozitiv lunară în cuantum de 25% la salariul de bază și sporul de confidențialitate în cuantum lunar de 15%

HOTARAREA NR. 76 din 29.06.2017 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARAREA NR. 77 din 29.06.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 29.06.2017

HOTARAREA NR. 78 din 29.06.2017 privind achiziționarea de servicii de consultanță și asistență juridică

HOTARAREA NR. 79 din 29.06.2017 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr 61/27.04.2017 privind aprobarea taxelor de pășunat în anul 2017 pentru pășunea aflată în proprietatea privată a comunei Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 80 din 29.06.2017 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 81 din 29.06.2017 privind aprobarea solicitării de preluare cu titlu gratuit în domeniul public al comunei Ion Neculce și în administrarea Consiliului Local Ion Neculce a suprafeței de 4284 mp teren intravilan, din proprietatea privată a domnului Apostol Vasile Lucian

HOTARAREA NR. 82 din 29.06.2017 privind aprobarea demarării proiectului de investiții EXTINDERE REȚEA DE  CANALIZARE ÎN SATUL BUZNEA DIN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 83 din 29.06.2017 privind aprobarea demarării proiectului de investiții EXTINDERE REȚEA DE  CANALIZARE ÎN SATUL RĂZBOIENI DIN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 84 din 29.06.2017 privind aprobarea demarării proiectului de investiții MODERNIZARE DRUMURI ÎN SAT BUZNEA, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 85 din 29.06.2017 privind aprobarea demarării proiectului de investiții REPARAȚII ȘI AMENAJARE CURTE PRIMARIA COMUNEI ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 86 din 27.07.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 27.07.2017

HOTARAREA NR. 87 din 27.07.2017 privind aprobarea solicitării de preluare cu titlu gratuit în domeniul public al comunei Ion Neculce și în administrarea Consiliului Local Ion Neculce a suprafeței de 1367 mp teren intravilan, din proprietatea privată a doamnei Aparaschivei Anca Mihaela

HOTARAREA NR. 88 din 27.07.2017 privind modificarea art. 65 alin (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 89 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al U.A.T. Ion Neculce, județul Iași, din cadrul familiei ocupaționale ADMINISTRAȚIE începând cu 1.07.2017, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HOTARAREA NR. 90 din 27.07.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență, pentru înmormântarea defunctului Costin Dumitru

HOTARAREA NR. 91 din 27.07.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru avizarea, executarea, urmărirea și recepționarea calitativă a lucrărilor edilitar-gospodărești (carosabil, drumuri pietruite, trotuare, platforme, alei și zone verzi) din comuna Ion Neculce

HOTARAREA NR. 92 din 27.07.2017 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce

HOTARAREA NR. 93 din 27.07.2017 de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 94 din 27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE CURTE PRIMĂRIA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 95 din 27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE CURTE ȘCOALĂ RĂZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 96 din 27.07.2017 privind modificarea listei cu inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ion Neculce

HOTARAREA NR. 97 din 18.08.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 18.08.2017

HOTARAREA NR. 98 din 18.08.2017 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce

HOTARAREA NR. 99 din 18.08.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe trimestrul al-II-lea, anul 2017

HOTARAREA NR. 100 din 18.08.2017 privind aprobarea acualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE CURTE ȘCOALĂ RĂZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 101 din 18.08.2017 privind aprobarea acualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții AMENAJARE CURTE PRIMARIA COMUNEI ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI

HOTARAREA NR. 102 din 18.08.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență

HOTARAREA NR. 103 din 18.08.2017 privind împuternicirea viceprimarului comunei Ion Neculce, județul Iași să organizeze concursul pentru ocuparea funcției contractuale de consilier juridic în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 104 din 8.09.2017 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARAREA NR. 105 din 8.09.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 8.09.2017

HOTARAREA NR. 106 din 8.09.2017 pentru validarea Dispoziției nr. 469/26.08.2017 privind Rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli

HOTARAREA NR. 107 din 8.09.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 21

HOTARAREA NR. 108 din 8.09.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Hanganu Răileanu Florentina din satul Războieni

HOTARAREA NR. 109 din 8.09.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Josanu Daniela din satul Războieni

HOTARAREA NR. 110 din 21.09.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 21.09.2017

HOTARAREA NR. 111 din 21.09.2017 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli

HOTARAREA NR. 112 din 21.09.2017 privind aprobarea listei cu inventarul pășunilor, care aparține domeniului privat al comunei Ion Neculce, județul Iași

HOTARAREA NR. 113 din 21.09.2017 privind estimarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce, pentru obiectivele de investiții cu finanțare FEADR în perioada 2017-2020

HOTARAREA NR. 114 din 21.09.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT RĂZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

HOTARAREA NR. 115 din 21.09.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

HOTARAREA NR. 116 din 26.09.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 26.09.2017

HOTARAREA NR. 117 din 26.09.2017 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL IAȘI și mandatarea domnului Văleanu Gheorghe pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași

HOTARAREA NR. 118 din 26.09.2017 privind necesitatea, oportunitatea și demararea proiectului de investiții MODERNIZARE DRUM DC94 ÎN LOCALITATATEA PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI, prin GAL STEJARUL

HOTARAREA NR. 119 din 26.09.2017 privind necesitatea, oportunitatea și demararea proiectului de investiții AMENAJARE TEREN SPORT ÎN LOCALITATEA BUZNEA, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI prin GAL STEJARUL

HOTARAREA NR. 120 din 26.09.2017 privind aprobarea preluării de la Comisia Locală de Fond Funciar a comunei Ion Neculce, a suprafeței de 30.000 mp teren, situat în tarlaua 95, parcela A2551/75 și înscrierea în lista cu inventarul domeniului privat al comunei Ion Neculce, județul Iași, efectuarea măsurătorilor, a intabulării, a unui raport de evaluare și a unui raport de contraevaluare, precum și împuternicirea primarului comunei Ion Neculce, în vederea semnării actului autentic pentru intabulare

HOTARAREA NR. 121 din 26.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Neculce, în anul 2018

HOTARAREA NR. 122 din 26.09.2017 privind rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli

HOTARAREA NR. 123 din 26.09.2017 privind estimarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Ion Neculce, pentru obiectivele de investiții cu finanțare FEADR în perioada 2017-2020

HOTARAREA NR. 124 din 3.10.2017 privind alegerea președintelui de ședință

HOTARAREA NR. 125 din 3.10.2017 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Ion Neculce din data de 3.10.2017

HOTARAREA NR. 126 din 3.10.2017 pentru modificarea art.2 din HCL nr. 114 din 21.09.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT RĂZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

HOTARAREA NR. 127 din 3.10.2017 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 115 din 21.09.2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI, solicitarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

HOTARAREA NR. 128 din 3.10.2017 privind aprobarea necesității, oportunității și demarării proiectului de investiții MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI prin GAL STEJARUL