Mediul de afaceri

 

Activitatea din comună bazată pe industrie este prezentă în comună:

Domeniu activitate Număr firme Talie (mică – mai puţin de 50 salariaţi; medie – între 50 şi 250 salariaţi;    mare – peste 250 salariaţi)
Cresterea porcinelor 1 Talie mica – 1
Cresterea pasarilor 4 Talie mica – 3

Talie mare – 1

Fabricarea painii, prajiturilor si a produselor de patiserie 1 Talie medie
Cultivarea cerealelor 4 Talie mica – 4
Fabricarea produselor din beton pentru constructii 3 Talie mica
Fabricarea caramizilor 1 Talie medie

 

Activitatea din comună bazată pe agricultură din cadrul asociaţiilor:

Număr asociaţii Număr membri/asociaţie Suprafaţa cultivată Cereale cultivate/asociaţie
41 41 1813 ha Grau, porumb, orz

 

Activitatea din comună bazată pe comerţ:

Tip comerţ (alimentar, construcţii etc) Număr firme Număr angajaţi/firmă
Comerţ cu amanuntul 24 72
Construcţii (civile, edilitare ) 9 86
Activitati turistice 3 57
Activitati de receere 1 0
Restaurante 2 32
Activitati veterinare 2 6
Apicultura 3 0
Producatori agricoli 8 5
Service auto 1 3

 

Pe raza comunei Ion Neculce își desfășoara activitatea următorii agenți economici:

 • C. AVI-TOP S.A., localitatea Războieni – Creșterea și valorificarea cărnii de pasare. Organizația dispune de: incubator, fabrică de nutrețuri combinate, ferme de creștere, abator, depozite, rețea de distribuție.

 • C. EKY SAM S.R.L., localitatea Războieni – stație de asfalt și betoane

 • FERMA NOUĂ DE REPRODUCȚIE S.R.L., localitatea Războieni – fermă de reproducție pui – stație de incubație

 

 • Fermă agricolă localitatea Războieni

 

 • SC SUINPROD S.A. ROMAN, punct de lucru localitatea Războieni – firmă etalon în creșterea și îngrășarea porcilor, producția de furaje pentu animale de fermă.

 

 • Hotel – Restaurant COROANA, localitatea Războieni – servicii de cazare și restaurant, spa, sală de conferințe și protocol

 • Pensiunea RAMI – localitatea Războieni – popas, terasă, restaurant, camping, pensiune

 • Fermă de capre

 

 

 • Micro-fermă – utilaje agricole – I.I. Florici Dan

 

 • Magazin alimentar, localitatea Buznea

 

 • Atelier de mecanică agricolă și moară de porumb și furaje – Intreprinderea Individuală Doleanu Răzvan Marius (beneficiar al proiectului M112 ”Modernizare ferma agro-zootehnica, sat Buznea, comuna Ion Neculce, județul Iași”)

 

 • Service auto, localitatea Buznea – S.C. VALICOMSERV S.R.L.

În perioada 2007-2013 în comuna Ion Neculce au fost atrase fonduri nerambursabile pentru modernizarea fermelor vegetale sau zootehnice, ceea ce a dus la o creștere a mediului de afaceri la nivel micro.