Obiective turistice

 

Comuna Ion Neculce beneficiază de un cadru natural atractiv și nepoluant.

În afara cadrului natural comuna beneficiază de prezenţa următoarelor monumente de interes local aflate în lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi:

 • Şcoala veche – sat Prigoreni – a doua jumătate a sec. XIX
 • Situl arheologic de la Ion Neculce, punct „Siliştea Schitului” – sat Ion Neculce – „Siliştea Schitului”, la 700 m NV de sat, pe panta de NE a Dealului Buznei
 • Aşezare – sec. XVI – XVII Epoca medievală – „Siliştea Schitului”, la 700 m NV de sat, pe panta de NE a Dealului Buznei
 • Aşezarea de la „Siliştea Schitului” – sec V Epoca romano-bizantină
 • Aşezarea de la „Siliştea Schitului” – sec IV Epoca daco-romană
 • Aşezarea de la „Siliştea Schitului” – sec II-III Epoca romană
 • Aşezarea de la „Siliştea Schitului” – Epoca bronzului târziu, cultură Nouă
 • Aşezare – „Siliştea Schitului”, la 700 m NV de sat, pe panta de NE a Dealului Buznei – Hallstatt
 • Casa cronicarului Ion Neculce de la Prigoreni – sat Prigoreni – sec. XVII Epoca medievală
 • Mormântul cronicarului Ion Neculce – Sat Ion Neculce (lângă biserica din lemn din sat)
 • Biserica „Sf. Treime” – sat Buznea – 1854 – 1857
 • Situl arheologic de la Găneşti – sat Gănești – „Silişte”, la 1 km S de sat şi 200 m V de drumul Găneşti – Hândreşti
 • Aşezare – sat Gănești – „Silişte”, la 1 km S de sat şi 200 m V de drumul Găneşti – Hândreşti – sec. XIV – XV Epoca medievală
 • Aşezare – sat Gănești – „Silişte”, la 1 km S de sat şi 200 m V de drumul Găneşti – Hândreşti – sec. III – IV Epoca daco-romană
 • Aşezare – sat Gănești – „Silişte”, la 1 km S de sat şi 200 m V de drumul Găneşti – Hândreşti – Hallstatt târziu
 • Aşezare – sat Gănești – „Silişte”, la 1 km S de sat şi 200 m V de drumul Găneşti – Hândreşti – Eneolitic, cultura Precucuteni, faza III
 • Aşezare – sat Gănești – „Silişte”, la 1 km S de sat şi 200 m V de drumul Găneşti – Hândreşti – Eneolitic, cultura Precucuteni, faza A
 • Biserica „Sf. Nicolae” – sat Dădești – 1826.