Populația, resursele umane și piața muncii

 

Comuna are în componență următoarele sate:

  • Buznea
  • Gănești
  • Războieni
  • Prigoreni
  • Ion Neculce, la sud și est de orașul Târgu Frumos
  • Trupul Dădești, la vest – nord de oraș.

Conform Recensământului realizat în 2011 și a datelor publicate pe www.innsse.ro populația totală a comunei este de 5445 locuitori, din care 2760 de sex masculin și 2685 de sex feminin. Populația comunei este repartizată pe sate astfel:

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ion Neculce se ridică la 5.445 de locuitori majoritatea de naționalitate română, 95,48%, restul de 4,52% fiind de apartenență etnică necunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,31%). Restul populației reprezintă în proporție nesemnificativă romano-catolici, penticostali, adventiști. Pentru 1,38% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

În tabelul următor se prezintă populaţia comunei Ion Neculce pe categorie de vârstă şi sexe conform datelor INS de la recensământul din anul 2011 şi observăm că segmentul predominant este cel cu vârsta până la 44 ani, iar segmentul cu cea mai mică populaţie este cel cu vârsta peste 85 de ani. În categoria peste 85 ani este și domnul Bîlu Ioan (n. 1915), care a fost sărbătorit de întreaga comună la împlinirea vârstei de 100 ani (a.c.).

 

-Populaţia comunei Ion Neculce pe sexe si categorie de vârstă –

În tabelul următor se prezintă populaţia comunei Ion Neculce după starea civilă conform conform datelor INS de la recensământul din anul 2011 de unde putem concluziona că situaţia este relativ echilibrată.

 

– Populaţia comunei Ion Neculce după starea civilă-

În tabelul următor se prezintă populaţia comunei Ion Neculce stabilă de 10 ani şi peste, pe sexe, după nivelul de educaţie.