ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCATIA DE SUSTINERE A FAMILIEI – LEGEA NR 277/2010 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere
 • Adeverinta de la ANAF privind veniturile realizate (pentru ambii parteneri)
 • Adeverinta de salariat
 • Cupon pensie (daca este cazul)
 • Indemnizatii (de crestere a copilului, somaj, etc.)
 • Alte venituri (arenda, apia)
 • Copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei
 • Copie dupa certificatul de casatorie
 • Adeverinta de la registrul agricol
 • Adeverinta de elev pentru copii (daca este cazul)
 • 2 dosare cu sina
IMPORTANT: PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE ALOCATIA DE SUSTINERE A FAMILIEI, VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SA DEPASEASCA 530 LEI!

BUNURI CE DUC LA EXCLUDERE:

 • Cladiri sau spatii locative, altele decat locuinta de domiciliu si anexele gospodaresti
 • Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta , alte terenuri intravilane care depasesc 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala
 • Autoturism sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani
 • Doua sau mai multe autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane,, rulote, autobuze, microbuze
 • Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi
 • Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
 • Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric