ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU AJUTOR SOCIAL – LEGEA NR 416/2001 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

– Cerere si declaratie pe propria raspundere
– Adeverinta de la ANAF privind veniturile realizate
– Adeverinta de la agentia de ocupare a fortei de munca (AJOFM)
– Copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei
– Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
– Adeverinta de la registrul agricol
– Adeverinta de elev pentru copii (daca este cazul)
– 2 dosare cu sina