POT BENEFICIA DE ACEST DREPT FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE, CU DOMICILIUL SAU RESEDINTA IN COMUNA ION NECULCE, CARE REALIZEAZA VENITURI NETE LUNARE PE MEMBRU DE FAMILIE DE PANA LA 615 LEI SI FAC DOVADA CA AU LOCUINTA!

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI (LEMNE SAU GAZE NATURALE)- OUG NR 70/2011 MODIFICATA SI ACTUALIZATA PRIN OUG 27/2013

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
 • Copii dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei
 • Dovada ca impozitul este achitat la zi
 • Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul
 1. Proprietar :copie contract vanzare –cumparare, extras de carte funciara, certificate de mostenitor
 2. Chirias: contract de inchiriere valabil la data depunerii
 3. Imputernicit: imputernicire din partea proprietarului locuintei sau a titularului contractului de inchiriere
 • In lipsa actelor de proprietate, adeverinta de la registrul agricol si dovada ca impozitul este platit la zi
 • Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii:
 • Adeverinta de salariu cu venitul net, inclusive valoarea bonurilor de masa;
 • Adeverinta venit ANAF;
 • Adeverinata de la Registrul Agricol;
 • Cupoane de pensii, ajutor somaj
 • Cupoane indemnizatie pentru crestrea copilului pana la varsta de 2 sau 3 ani;
 • Cupoane indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap,
 • Cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare;
 • Acte doveditoare ale veniturilor provenite din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale,subventii APIA, certificate de producator;
 • Declaratie privind alte venituri realizate;
 • Pentru ajutorul deincalzire a locuintei cu gaze naturale- o factura de plata
 • 1 dosar cu sina