ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCATIA DE STAT

LEGEA NR 61/1993 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

  • Copii dupa actele de identitate ale parintilor
  • Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • Certificat de nastere copil nou-nascut (copie +original)
  • Cerere si declaratie pe propria raspundere
  • 1 dosar cu sina