ACTE NECESARE INTOCMIRII DOARULUI PENTRU INDEMNIZATIA DE HANDICAP

LEGEA NR 448/2006

 • Certificatul de incadrare in gradul de handicap
 • Acordul
 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei cu handicap
 • Cerere adresata catre UAT prin care solicita acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap
 • 1 dosar cu sina

PENTRU INTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE  PENTRU COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SUNT NECESARE URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei cu handicap
 • Actele medicale:
 • Bilet de externere
 • Scrisoare medicala
 • Referat medical
 • Copie dupa ultimul certificat de incadrare in grad de handicap, daca este cazul.

 

PENTRU INTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE  PENTRU COMISIA DE EVALUARE A MINORILOR CU HANDICAP SUNT NECESARE URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Copii dupa actele de identitate ale minorului cu handicap si ale reprezentantului legal al minorului
 • Actele medicale:
 • Bilet de externere
 • Certificate medical de la medicul specialist
 • Fisa medicala sintetica
 • Caracterizare psihopedagogica
 • Traseu educational
 • Adeverinta de elev, pentru minorii scolarizati
 • Fisa psihologica

 

CERERE INDEMNIZATII CRESTEREA COPILULUI