COMISII   DE SPECIALITATE  C.L  VALIDAT  2016

 1. COMISIA NR.l–   Comisia  pentru  programe  de dezvoltare  economico-sociala, buget- finante,  administrarea  domeniului   public si privat  al comunei,  agricultura, sistematizare    si   amenajarea   teritoriului,   servicii   si   comert,      in   urmatoarea componenta:
 2. Apintiliesei Constantin
 3. Vasiliu Cristian  Ion
 4. Caras Tiberiu Constantin
 5. Sita Vasile
 6. Popa loan

 

 1. COMISIA  NR.2  –   Comisia  pentru  invatamant,  sanatate,  cultura,  protectie social a,  gospodarire   comunala,  protectia   mediului  si  a  monumentelor   istorice, activitati  sportive si de agrement, in unnatoarea  componenta:
 2. Cires Gabriel
 3. lordache lonela  Gabriela
 4. Ciobanu Costel
 5. Lita loan
 6. Rusu Elena

 

 1. COMISIA  NR.  3  –   Comisia  pentru  administratie  publica  locala,  juridica,

apararea   ordinii   si   linistei   publice,   a   drepturilor   cetatenilor,    in  urmatoarea componenta:

 1. Mai Marin
 2. Damian Gabriel
 3. Paduraru Neculai
 4. Timpau Vasile
 5. Boureanu loan