Proiectul „REABILITARE SEDIU PRIMARIE PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE, IN COMUNA ION NECULCE, JUD. IASI” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Perioada de implementare proiect: 1 februarie 2017-31 martie 2021
Valoare proiect: 1.480.822,33 lei
Descriere proiect: click aici.
Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).