ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU AJUTOARELE DE URGENTA PENTRU ALTE PERSOANE DECAT CELE CARE SUNT PREVAZUTE LA ART.41, ART.42, ART.43, ART.44, ART.45, ART.46, ART.47 SI ART.48 DIN HG NR 50/2011 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGOCE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEDII 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE :

  • Cerere adresata domnului Primar
  • Copii dupa actele de identitate ale membrilor familiei
  • Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre mambrii familiei (aderiverinta salariat, adeverinta ANAF)
  • Adeverinta de la Registrul Agricol
  • Adeverinta de elev, daca este cazul