BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul Registraturii generale a Primariei comunei Ion Neculce, județul Iași

     Conform art.5 alin.2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un Buletin Informativ care va cuprinde informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;                                            

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de  functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;     
          c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a  institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea  informatiilor publice;                                                          
          d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,  respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si    
adresa paginii de Internet;                                                     

          e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;                         
          f) programele si strategiile proprii;                                         
          g) lista cuprinzand documentele de interes public;                           
          h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;                                                                 
          i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei  publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta  dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.